Βραβεία φωτογραφίας

Αλίκη Κορωναίου | Wedding Photographer

Φεβρουάριος 2014 – Gold Award Wedding Photojournalistic – SWPP London
Ιανουάριος 2014 – Highly Commented (Silver Award) Wedding Traditional – SWPP London
Ιανουάριος 2014 – Highly Commented (Silver Award) Boudoir and Beauty – SWPP London
Ιανουάριος 2014 – Highly Commented (Silver Award) Wedding Avant Garde – SWPP London
Ιανουάριος 2014 – Highly Commented (Silver Award) Wedding Traditional – SWPP London
Οκτώβριος 2013 – Highly Commented (Silver Award) Wedding Traditional – SWPP London
Οκτώβριος 2013 – Highly Commented (Silver Award) Pre and Post Wedding – SWPP London
Ιουλιος 2013 – Highly Commented (Silver Award) Maternity – SWPP London
Απριλιος 2013 – Awards of Excellence 2013 Portrait – PWS Athens
Μαρτιος 2013 – Highly Commented Wedding (Silver Award) Photojournalistic – SWPP London
Μαρτιος 2013 – Highly Commented Maternity (Silver Award) – SWPP London
Ιανουαριος 2013 – First Place Portraiture – SPPI Cyprus
Highly Commented Maternity (Silver Award) – SWPP London
Σεπτεμβριος 2012 – Gold Award Wedding Avant Garde – SWPP London
Σεπτεμβριος 2012 – Highly Commented Wedding Traditional (Silver Award) – SWPP London
Αυγουστος 2012 – First Place Wedding Traditional – SPPI Cyprus